خطوط اختصاصی

نکات قابل توجه

تمامی این نرخ ها مربوط به کاربران سامانه است .
تمامی این نرخ ها مربوط به خط های غیر رند بوده
هزینه خط های رند یا انتخاب شده توسط کاربر پس از بررسی قیمت گزاری می شوند

اپراتور 1000 رهیاب رایانه گستر
نوع شماره غیر سفارشی سفارشی سفارش خط
چهارده رقمی 20.000 تومان 42.000 تومان
سفارش
سیزده رقمی 60.000 تومان 100.000 تومان
سفارش
دوازده رقمی 75.000 تومان 200.000 تومان
سفارش
یازده رقمی 150.000 تومان 350.000 تومان
سفارش
ده رقمی 250.000 تومان 480.000 تومان
سفارش
نه رقمی 350.000 تومان 600.000 تومان
سفارش
هشت رقمی 550.000 تومان 900.000 تومان
سفارش
اپراتور 2000 آتیه پرداز
نوع شماره قیمت سفارش خط
دوازده رقمی 250.000 تومان
سفارش
یازده رقمی 400.000 تومان
سفارش
ده رقمی 550.000 تومان
سفارش
نه رقمی 900.000 تومان
سفارش
هشت رقمی 1.500.000 تومان
سفارش
اپراتور 3000 مگــفا
نوع شماره قیمت سفارش خط
چهارده رقمی 40.000 تومان
سفارش
دوازده رقمی 150.000 تومان
سفارش
ده رقمی 300.000 تومان
سفارش
نه رقمی استعلام شود
سفارش
هشت رقمی استعلام شود
سفارش
اپراتور 5000 راهکار سرزمین هوشمند
نوع شماره قیمت سفارش خط
چهارده رقمی 20.000 تومان
سفارش
سیزده رقمی 30.000 تومان
سفارش
دوازده رقمی 60.000 تومان
سفارش
یازده رقمی 100.000 تومان
سفارش
ده رقمی 150.000 تومان
سفارش
نه رقمی 300.000 تومان
سفارش
هشت رقمی 1.000.000 تومان
سفارش
اپراتور 021 آسانک
نوع شماره قیمت سفارش خط
خط 8 رقمی متناظر خط ثابت 80.000 تومان
سفارش
توضیحات

قیمت ها برحسب تومان است .
هزینه شماره های درخواستی نیمه رند و کاملا رند ، بعد از بررسی اعلام میگردد
خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد
جهت اطلاع از شرایط و قیمت ، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید .
قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد .
شماره های مجازی بصورت سالانه واگذار می شود .
و خریدار می تواند با پرداخت مبلغی که توسط اپراتور اعلام می گردد ، شماره را به مدت یک سال دیگر تمدید کند .
در صورتی که این هزینه توسط اپراتور از ما دریافت نشود،به تبع ما نیز این هزینه را از خریدار دریافت نخواهیم کرد .


moshavere
مرکز تماس سامانه
پاسخگو 24 ساعته
0922-7165713
( مشاوره رایگان )
×